Home / Artikelen / Drooglegging
Drooglegging 1919 - 1933
In 1919 werd in Verenigde Staten een 18e Amendement op de grondwet toegevoegd. Dit hield in dat er geen alcohol mocht worden gefabriceerd en genuttigd. Op 16 januari 1920 werd het 18e Amendement, de drooglegging, van kracht. Nergens in de Verenigde Staten mocht er alcohol gedronken of gedistilleerd worden.Omdat er veel armoede heerste onder de immigranten doken zij sneller de misdaad in, omdat daar meer te verdienen viel. Daarom nam de misdaad en alcoholmisbruik erg toe. De tegenstanders van het gebruik van sterke drank, prohibitionisten, wilden daarom dan ook een alcoholverbod. Naast de prohibitionisten waren er ook nog suffragette bewegingen. Deze bewegingen, geleid door vrouwen, waren ook prohibitionisten.
Politici zagen dat er een afgunst ontstond tegen het gebruik van sterke drank en speelde hier dan ook op in. En zo werd op, en ook mede door de terugkerende soldaten, de drooglegging een feit op 16 januari 1920.

De drooglegging had grote gevolgen voor de (on)georganiseerde misdaad. Zo kwamen in Chicago Al Capone en Johnny Torrio aan de macht en in New York deden Salvatore Luciano, Meyer Lansky en Arnold Rothstein goede zaken.

Nu de drooglegging een feit was, werd er flink illegaal drank het land binnengesmokkeld en gedistilleerd. Er ontstonden speak-easies, kroegen waar illegaal drank werd verkocht, waar mensen konden drinken. Er werd geacht tegen speak-easies op te treden, maar dit gebeurde alleen als deze overlast veroorzaakte.


Laatste nieuws
13-12-2008: Nieuwe website online!
26-12-2008: Biografie Michele Navarra toegevoegd
26-12-2008: Biografie Salvatore (Toto) Riina toegevoegd
29-12-2008: Biografie Matteo Messina Denaro toegevoegd
29-12-2008: Artikel menu aangemaakt
29-12-2008: Artikel De Apalachin bijeenkomst toegevoegd
29-12-2008: Artikel De Drooglegging toegevoegd
01-01-2009: Biografie Johnny Torrio toegevoegd
01-01-2009: Biografie Joe Adonis toegevoegd